อาหารแปรรูป เช่น มะขามแช่อิ่ม กล้วยตาก เมล็ดทานตะวัน

มะขามจากเพชรบูรณ์

มะขามอบแห้ง

250฿