นโยบายการเชื่อมโยง

สถานะของนโยบายการเชื่อมโยง

https://357maelai.co นี้เป็นลิงค์ของเวปไซต์ร้าน 357 แม่หล่าย อย่างถูกต้องตาม [ข้อกำหนดของนโยบายการเชื่อมโยงนี้] [นโยบายการเชื่อมโยงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้] หรือ [โดย การใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการเชื่อมโยงนี้]

ลิงค์ไปยัง https://357maelai.co

ลิงค์ที่ชี้ไปยัง https://357maelai.co ควรใช้ให้ถูกต้องเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือนำไปสู่เวปไซต์อื่น ควรใช้ข้อความลิงค์ที่ถูกต้องเสมอ [เราอาจทำการปรับปรุงโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวและหากลิงค์ถูกใช้ลิ้งไปยังเวปไซต์อื่น ที่เราไม่ได้ให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่กำหนดลิ้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบในการอัพเดทลิงค์ดังกล่าว หรือรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่เป็นผลตามมาในอนาคต] คุณต้องไม่ใช้โลโก้ของเราเพื่อเชื่อมโยง มายังเว็บไซต์นี้ (หรือมิฉะนั้น) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณต้องไม่ทำเฟรมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

ลิงค์จากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ที่ส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและดำเนินการ ลิงก์เหล่านี้ไม่ใช่การรับรองหรือ คำแนะนำ https://357maelai.co ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามและ https://357maelai.co จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อพวกเขาหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของพวกเขา

การลบลิงค์

คุณยอมรับว่าหากเราขอให้ลบลิงค์ไปยัง https://357maelai.co ที่อยู่ในการควบคุมของคุณ คุณจะลบลิงค์ทันที หากคุณต้องการให้เราลบลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณที่รวมอยู่ใน https://357maelai.co โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง โปรดทราบว่าเว้นแต่คุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการลบ การลบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเชื่อมโยงนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายการเชื่อมโยงนี้ได้ตลอดเวลา ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการเชื่อมโยงนี้

โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

อีเมลติดต่อ: support@357maelai.com

 

====================================

 

Linking Policy

Status of linking policy

https://357maelai.co welcomes links to this website [made in accordance with the terms of this linking policy].[This linking policy is intended to assist you when linking to this website.] OR [By using this website you agree to be bound by the terms and conditions of this linking policy.]

Links to https://357maelai.co

Links pointing to https://357maelai.co should not be misleading.
Appropriate link text should be always be used.[From time to time we may update the URL structure of our website, and unless we agree in writing otherwise, you are responsible for updating said links.] You must not use our logo to link to this website (or otherwise) without our express written permission.
You must not frame the content of this website or use any similar technology in relation to the content of this website.

Links from this website

This website includes links to other websites owned and operated by third parties. These links are not endorsements or recommendations.
https://357maelai.co has no control over the contents of third party websites, and https://357maelai.co accepts no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.

Removal of links

You agree that, should we request the deletion of a link to https://357maelai.co that is within your control, you will delete the link promptly.
If you would like us to remove a link to your website that is included on https://357maelai.co, please contact us using the contact details below. Note that unless you have a legal right to demand removal, such removal will be at our discretion.]

Changes to this linking policy

We may amend this linking policy at any time by publishing a new version on this
website.

Contact us
Should you have any questions about this linking policy, please contact us using the details set out below:

Contact Email: support@357maelai.com,All Rights Reserved.