Silver Membership

฿30/รายเดือน

  • จำกัดสินค้าไม่เกิน 10 รายการ ติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ สำรองข้อมูลฟรี 1 ครั้งต่อเดือน จำกัดการเชื่อมโยงโซเชียลมีเดีย
Popular

Gold Membership

$300/รายเดือน

  • จำกัดสินค้าไม่เกิน 30 รายการ ติดต่อสื่อสารด้วยการส่งข้อความโดยตรง สำรองข้อมูลให้รายสัปดาห์ เชื่อมโยงไปยัง Facebook Page Twitter หรือ Instagram

Platinum Membership

฿1000/รายเดือน

  • ไม่จำกัดจำนวนสินค้า ไม่จำกัดจำนวนบริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา และทำโฆษณาให้ฟรี เชื่อมต่อกับโซเซียลมีเดียให้ฟรี บริการสำรองข้อมูลให้แบบรายวัน อัพเดตและเฝ้าร้านค้าให้ฟรี