าระเบียบการและกฎของการฝากโฆษณาในเพจหน้าร้าน 357 แม่หล่าย

กฏระเบียบต่างๆ ในการฝากโฆษณากับเรา

1. การฝากโฆษณากับทางร้าน 357 แม่หล่าย ต้องติดต่อกับทางแผนกบริการลูกค้า เพื่อขอแบบฟอร์มการขอฝากโฆษณากับเรา
2. เราขอจำกัดสิทธิการฝากโฆษณาเฉพาะลูกค้า หรือสมาชิกของทางร้าน 357 แม่หล่าย เท่านั้น (ผู้สนใจที่จะฝากโฆษณาที่นอกเหนือจากข้อกำหนดข้อ 2 สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อขอทราบค่าธรรมเนียม หรือ service charge ในการฝากลงโฆษณากับทางเวฟไซค์ของเรา)
3. ข้อมูลและเนื้อหาของ ป้ายโฆษณา รวมถึงรูปภาพที่ใช้ในป้ายโฆษณา ทางผู้ฝากหรือสมาชิก หรือผู้สนใจ ต้องเป็นฝ่ายจัดทำและเสนอมาให้ทางแผนกบริการลูกค้า ด้วยขนาด 300×300 pixel 72DPI (ถ้า file หรือป้ายโฆษณามีขนาดเกินกว่าที่ทางร้านกำหนด ป้ายโฆษณาจะถูกตัดทอน หรือ ปรับขนาดให้เท่ากับขนาดที่แจ้งไว้ในข้างต้น)
4. file หรือ รูปของป้ายโฆษณาสามารถส่งเข้ามาใน format ของ JPG, PNG, AI, EPS or PSD เท่านั้น
5. ข้อความที่ใช้ใน ป้ายโฆษณาต้องไม่มีคำที่ไม่สุภาพ หรือคำพูดที่สื่อไปในทางไม่ดี ล่อแหลม หรือ โฆษณาเกินความเป็นจริง หรือเป็นข้อมูลเท็จ (ถ้าทาง Admin ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าโฆษณาไม่ตรงกับคำจำกัดความในข้อ 5 ป้ายโฆษณานั้น อาจจะถูกลบออกจาก หน้าเวฟไซต์ของร้าน 357 แม่หล่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากโฆษณา, สมาชิก หรือ ผู้ที่สนใจทราบล่วงหน้า)
6. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการลงโฆษณาด้วยตนเองผ่านทาง Blog, กระดานข่าว, ข้อคิดเห็น หรือ หัวข้อ Post ต่างๆ ใน เวฟไซต์ https://www.357maelai.co โดยไม่ได้รับอนุญาต (ถ้าหากท่านผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืน ข้อความโฆษณานั้นๆ จะถูกลบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า )
7. ข้อความ หรือ โพส หรือ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีผลด้านลบ หรือ มีผลละเมิดสิทธิของทาง เวฟไซต์ที่ได้ระบุไว้ใน Term of Use and Privacy Policy ของทางร้าน 357 แม่หล่าย จะมีการดำเนินการ ทางด้านกฏหมายที่ได้ระบุไว้ใน Privacy Policy ของทางร้าน 357 แม่หล่าย (ถ้าท่านมีข้อข้องใจ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่เช้าใจด้านไหน ขอความกรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า ก่อนกระทำการโพสข้อคิดเห็น หรือ ข้อความด้านลบใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ หรือเกิดผลเสียให้กับทางร้าน 357 แม่หล่าย
8. บริการนี้เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางร้าน 357 แม่หล่าย ถ้าหากท่านผู้ใดที่ได้รับการเรียกเก็บเงิน หรือ หักบัญชีผ่านทาง ธนาคารของท่าน หรือ เรียกเก็บเงินจากทางพนักงานของร้าน 357 แม่หล่าย กรุณาแจ้งกลับมาทาง Admin ของร้าน 357 แม่หล่าย email : ddvirgoman@gmail.com หรือ โทรแจ้งที่หมายเลข (065) 782-9659 ทาง Admin จะทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ท่าน โดยเร็วที่สุด (ในกรณีนี้ยกเว้นการฝากโฆษณาโดยบุคคลภายนอก ที่ฝากโฆษณาแบบจ่ายค่าบริการที่ติดต่อผ่านทาง แผนกบริการลูกค้าของร้าน 357 แม่หล่าย)

Latest news

ติดตามเราบน Instagram