ธนันชัย ศิริกิจภิญโญกุล

ธนันชัย ศิริกิจภิญโญกุล

เจ้าของกิจการ

ชื่อ: ธนันชัย ศิริกิจภิญโญกุล
เกิดเมื่อ: วันที่ 7 กันยายน
อาศัยอยู่ที่:จังหวัดแพร่, ประเทศไทย
ระดับการศึกษา: Master Degree in International business and Criminal Justics จาก Everage University, Pompano Beach, Florida, USA
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่าย (นกน้อย)
ตำแหน่ง:หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประวัติอย่างย่อ
ผมเกิดและโตในไทย และได้รับการศึกษาในไทยตั้งแต่ระดับปฐม ถึงปริญญาตรี แล้วบินไปศึกษาต่อและทำงานอยู่ที่ รัฐฟรอริด้า สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 14 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและด้านกฏหมายเรื่องความยุติธรรมทางอาญา และทำงานด้านซ่อมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์ต และทำงานด้านของ เวฟไซต์ ทั้ง Domain, hosting, web Dev, Web Design รวมถึงงานด้านกราฟฟิก adobe.

Contact Me

 • Office

  (063) 313-0021

 • Home

  (065) 782-9659

 • Email

  ddvirgoman@gmail.com

 • skype

  357maelai@gmail.com

 • location

  357 หมู่ 2 ตำบล แม่หล่าย อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

Check My Skills

การพิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การออกแบบเวฟไซต์ HTML+CSS
การออกแบบ ปรับปรุง ด้านภาพและกราฟฟิก Adobe (PS,DW,AI,ID,Adobe acrobat)
การพูดภาษาอังกฤษ