ภารดี ศรีจำปา

ภารดี ศรีจำปา

แผนกส่งเสริมการขาย

ชื่อ: ภารดี ศรีจำปา
ตำแหน่ง: แผนกส่งเสริมการขาย
การศึกษา: ปริญญาตรี
สถานศึกษา: ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ กทม
ข้อมูลส่วนตัว: เป็นคนน่ารัก พูดจาสุภาพ มีความน่ารักอ่อนโยน และที่สำคัญทำงานเก่ง และมีความรู้ความสามารถในการค้นหาสินค้าและศักยภาพในการหาส่วนลดต่างๆ มาให้คุณลูกค้า ถือว่าเป็นเจ้าแม่แหล่งการตลาดในโลกออนไลน์

Contact Me

  • Email

    paradee2919@gmail.com

  • location

    158/23 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 ประเทศไทย

Check My Skills

พิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ