ข้อกำหนดในการให้บริการ

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านเงื่อนไขและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียด!

(อัปเดตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560)

 

ยินดีต้อนรับสู่  www.357maelai.co! ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้อธิบายถึงข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่ www.357maelai.co
เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ (เรียกว่า “คุณ” “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” ต่อไปนี้) และ ร้าน 357 แม่หล่ายและบริษัทในเครือ ที่แสดงไว้ในข้อ 2.1 ด้านล่าง (เรียกว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “357maelai.co” ต่อไปนี้)

 

1. การประยุกต์ใช้และการยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้เว็บไซต์และบริการของเรา, ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการในเอกสารนี้ตลอดจน นโยบายส่วนบุคคล, นโยบายการระบุผลิตภัณฑ์และกฎ และนโยบายอื่น ๆ ของ Sites ที่ “357maelai.co” เผยแพร่ เป็นครั้งคราว บริการส่งเสริมการขายที่อ้างถึงในร้านค้าออนไลน์ของเรา, ข้อตกลงการเป็นสมาชิกฟรีจะรวมถึงการจัดอันดับสูงสุดและรายการที่ได้รับการสนับสนุนและบริการอื่น ๆ ที่อาจมีการประกาศโดย 357maelai.co เป็นครั้งคราว, เอกสารนี้รวมทั้งกฎระเบียบและนโยบายอื่น ๆ ของไซต์ รวมถึงข้อตกลงดังต่อไปนี้ เมื่อเข้าถึงไซต์หรือใช้บริการ
คุณยอมรับที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าใช้บริการหรือไซต์หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดได้หาก (ก) คุณอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาผูกพันกับ 357maelai.co
หรือภายใต้กฎหมายของประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่หรือจากที่คุณใช้บริการ (ข) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการใด ๆ

1.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า 357maelai.co อาจแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องใน Sites
เมื่อคุณใช้บริการหรือไซต์ต่อไปคุณยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้กับคุณ

1.4 หาก 357maelai.co ได้โพสต์หรือให้คำแปลของข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษ
คุณยอมรับว่าการแปลนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการหรือ Sites ของคุณ

1.5 คุณอาจต้องทำข้อตกลงแยกต่างหากไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์กับ 357maelai.co หรือ บริษัท ในเครือของเราสำหรับบริการใด ๆ (“ข้อตกลงเพิ่มเติม”)
หากมีข้อขัดแย้งหรือขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงและข้อตกลงเพิ่มเติมข้อตกลงเพิ่มเติมจะมีผลเหนือกว่าข้อตกลงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น ๆ

1.6 ข้อกำหนดอาจไม่ได้รับการแก้ไขยกเว้นในหนังสือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ 357maelai.co

 

2. การให้บริการ

2.1 ร้าน 357 แม่หล่าย ที่คุณทำสัญญาคือ 357maelai.co ประเทศไทย หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และจดทะเบียนหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หากคุณจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลนอกประเทศไทยคุณกำลังทำสัญญากับ บริษัทในเครือของ 357maelai.co  เนื่องจากบริการบางส่วนหรือบางส่วนอาจได้รับการสนับสนุนและให้บริการโดย บริษัท ในเครือของ 357maelai.co
อาจมอบบริการบางส่วนให้กับ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะ จัดทำใบแจ้งหนี้ให้คุณสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.2 คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกบน Sites เพื่อเข้าถึงและใช้บริการบางอย่าง นอกจากนี้ 357maelai.co ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อ จำกัด การเข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่าง (หรือคุณสมบัติใด ๆ ภายในบริการ) ต่อผู้ใช้ที่จ่ายเงินหรือภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ 357maelai.co อาจใช้ดุลพินิจของเรา

2.3 บริการ (หรือคุณลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและประเทศ
ไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการหรือคุณลักษณะใดหรือหน้าที่ดังกล่าวหรือประเภทและขอบเขตเดียวกันของบริการหรือคุณสมบัติและหน้าที่ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ 357maelai.co อาจอยู่ในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว การปฏิเสธหรือสร้างระดับการเข้าถึงและการใช้บริการต่างๆ (หรือคุณลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

2.4 357maelai.co อาจมีการเปลี่ยนแปลง, อัพเกรดกำหนดเงื่อนไขบังคับระงับหรือหยุดให้บริการใด ๆ (หรือคุณสมบัติใด ๆ ภายในบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม, การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ใช้ที่เสียค่าใช้จ่ายในการเพลิดเพลินกับบริการนั้น

2.5 บริการบางอย่างอาจมีให้โดย บริษัท ในเครือ 357maelai.co ในนามของ 357maelai.co

 

3. ผู้ใช้ทั่วไป

3.1 เป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ,
คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้ไซต์หรือบริการ

3.2 คุณยินยอมที่จะใช้ Sites หรือ Services เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและภายในของคุณเองเท่านั้น คุณยอมรับว่า (ก) คุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำดาวน์โหลดเผยแพร่ใหม่, ขาย, แจกจ่ายหรือขายต่อบริการใด ๆ หรือข้อมูลรูปภาพ, (“เนื้อหาเว็บไซต์”) และ (ข) คุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำดาวน์โหลดคอมไพล์หรือใช้เนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ ก็ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับ 357maelai.co หรือใช้เนื้อหาของไซต์ในเชิงพาณิชย์
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมการรวบรวมรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรี (ไม่ว่าจะผ่านทางหุ่นยนต์แมงมุมอุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยตนเอง) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 357maelai.co ห้ามมิให้มีการเรียกค้นเนื้อหาระบบจากเว็บไซต์เพื่อสร้างหรือรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การใช้เนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม

3.3 คุณต้องอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ 357maelai.co ซึ่งจะบังคับใช้ในการปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ 357maelai.co และ บริษัท ในเครือของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

3.4 357maelai.co อาจอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ในรูปแบบของลิงค์คำแบนเนอร์ช่องหรืออื่น ๆ ) API หรืออื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณได้รับคำเตือนในการอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนใช้ Sites คุณรับทราบว่า 357maelai.co ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวได้ แต่ไม่เฝ้าติดตามเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลอื่นสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

3.5 คุณยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ 357maelai.co และ / หรือผู้ใช้รายอื่นใดรวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว

3.6 คุณยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้ระบบความคิดเห็นของ 357maelai.co มีความสมบูรณ์เช่นออกความคิดเห็นที่เป็นบวกสำหรับตัวคุณเองโดยใช้ ID สมาชิกรองหรือผ่านบุคคลที่สามหรือโดยการทิ้งความคิดเห็นในเชิงลบที่ไม่ได้รับการยืนยันสำหรับผู้ใช้รายอื่น

3.7 โดยการโพสต์หรือแสดงข้อมูลใด ๆ
เนื้อหาหรือเนื้อหา (“เนื้อหาของผู้ใช้”) บนไซต์หรือการจัดเตรียมเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ให้กับ 357maelai.co หรือตัวแทนของเราคุณจะให้สิทธิ์ไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาทั่วโลกไม่เสียค่าลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร (ผ่านทางหลายชั้น) อนุญาตให้ 357maelai.co แสดงส่งแจกจ่ายทำซ้ำเผยแพร่ทำสำเนาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปล,
สร้างผลงานลอกเลียนและใช้เนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้ในรูปแบบสื่อหรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่รู้จักในขณะนี้หรือไม่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันในลักษณะใด ๆ และเพื่อประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ Sites ข้อกำหนดใด ๆ บริการและ / หรือธุรกิจของผู้ใช้ คุณยืนยันและรับประกันต่อร้าน 357 แม่หล่าย ว่าคุณมีสิทธิ์อำนาจและอำนาจที่จำเป็นในการมอบใบอนุญาตข้างต้น

 

4. บัญชีสมาชิก

4.1 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบนไซต์เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่าง (ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียกอีกอย่างว่า “สมาชิก” ด้านล่าง) ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก 357maelai.co ผู้ใช้รายหนึ่งรายสามารถลงทะเบียนบัญชีสมาชิกรายหนึ่งใน Sites ได้ ทางร้านอาจยกเลิกหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้หาก 357maelai.co มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าผู้ใช้ได้ลงทะเบียนหรือควบคุมบัญชีสมาชิกตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป นอกจากนี้ 357maelai.co อาจปฏิเสธคำขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนไม่ว่าเหตุผลใด ๆ

4.2 เมื่อลงทะเบียนบนไซต์ของเรา  จะกำหนดบัญชีผู้ใช้และออก ID สมาชิกและให้สมาชิกใหม่สร้างรหัสผ่านเอง (ซึ่งในส่วนนี้สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบบัญชีด้วยตนเอง)

4.3 ชุดรหัสสมาชิกและรหัสผ่านไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีเดียว
สมาชิกทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่มีสมาชิกสามารถแบ่งปันกำหนดหรืออนุญาตให้มีการใช้บัญชีสมาชิก ID หรือรหัสผ่านของคุณโดยบุคคลอื่นนอกองค์กรธุรกิจของสมาชิก
สมาชิกตกลงที่จะแจ้งให้ 357maelai.co ทราบทันทีหากคุณพบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

4.4 สมาชิกตกลงว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์ข้อมูล บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ )
การคลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงเพิ่มเติมหรือกฎการสมัครสมาชิกหรือการชำระเงินค่าบริการใด ๆ การส่งอีเมลโดยใช้บัญชี, อีเมลหรือการส่ง SMS) จะถือว่าได้รับการอนุมัติจากสมาชิก

4.5 สมาชิกยอมรับว่าการแบ่งปันบัญชีของคุณกับบุคคลอื่น, หรืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายที่อยู่นอกองค์กรธุรกิจของคุณใช้บัญชีของคุณ (เรียกรวมกันว่า “การใช้งานหลายรายการ”) อาจทำให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับ 357maelai.co หรือผู้ใช้รายอื่นในไซต์ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อ 357maelai.co, บริษัท ในเครือ, กรรมการ, พนักงาน, และตัวแทนจากการสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณเป็นจำนวนมาก สมาชิกยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้บัญชีของคุณหลายครั้งหรือสมาชิกไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณได้ ทางร้าน 357 แม่หล่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าวและมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกโดยไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิก

 

5. ความรับผิดชอบของสมาชิก

5.1 สมาชิกแต่ละคนรับประกันและยอมรับว่า

 • (ก) คุณมีอำนาจเต็มและมีอำนาจในการยอมรับข้อกำหนดให้ใบอนุญาตและมอบอำนาจและปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อไปนี้
 • (ข) คุณใช้ไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น
 • (ค) ที่อยู่ที่คุณระบุเมื่อลงทะเบียนเป็นสถานที่หลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ธุรกิจของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ สาขาหรือสำนักงานประสานงานจะไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากและสถานที่หลักธุรกิจของคุณจะถือว่าเป็นสำนักงานของคุณ

5.2 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการของคุณ, ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ / บริการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนบนไซต์หรือการใช้บริการหรือบัญชีสมาชิกของคุณ สมาชิกแต่ละคนรับรองและยินยอมให้

 • (a) ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวที่ส่งขึ้นในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาการใช้ไซต์หรือบริการนี้เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและครบถ้วนและ
 • (ข) คุณจะรักษาและแก้ไขข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วน

5.3 เมื่อเป็นสมาชิกคุณยินยอมให้รวมข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับคุณไว้ในฐานข้อมูลผู้ซื้อของเราและให้สิทธิ์แก่ทางร้าน 357 แม่หล่ายและ บริษัท ในเครือของเราเพื่อแบ่งปันข้อมูลการติดต่อกับผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.4 สมาชิกแต่ละคนรับประกันและยอมรับว่า

 • (ก) คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการได้รับใบอนุญาตและสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งโพสต์หรือแสดง
 • (ข) เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งโพสต์หรือแสดงไม่ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือเป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (“สิทธิของบุคคลที่สาม”);
 • (ค) คุณมีสิทธิ์และอำนาจในการขายค้าแจกจ่ายหรือส่งออกหรือเสนอขายขายหรือแจกจ่ายหรือส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของผู้ใช้และการขาย, การค้า, การแจกจ่ายหรือการส่งออกหรือข้อเสนอพิเศษไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและ
 • (ง) คุณและ บริษัท ในเครือของคุณไม่อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางการค้าการลงโทษหรือข้อ จำกัด ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีขึ้นโดยประเทศองค์การระหว่างประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ

5.5 สมาชิกแต่ละรายแสดงแทน รับประกันและยอมรับว่าเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งโพสต์หรือแสดงจะต้อง:

 • ก) เป็นความจริงถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย
 • ข) ไม่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง
 • ค) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทข่มขู่หรือล่วงละเมิดลามกอนาจารรังเกียจไม่เหมาะสมมีเพศสัมพันธ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์
 • ง) ไม่มีข้อมูลที่เลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติเพศศาสนาสัญชาติความทุพพลภาพรสนิยมทางเพศหรืออายุ
 • จ) ไม่ละเมิดนโยบายรายชื่อผลิตภัณฑ์ข้อตกลงอื่น ๆ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฉ) ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ควบคุมการควบคุมการส่งออกการคุ้มครองผู้บริโภคการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการโฆษณาที่ผิด) หรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ช) ไม่มีลิงก์ใด ๆ โดยทางตรงหรือโดยอ้อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดข้อกำหนด

5.6 สมาชิกแต่ละคนแสดงแทนรับประกันและยอมรับว่าคุณ / จะ:

 • ก) ดำเนินการกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ข) ดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจของคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นโดยสุจริต
 • ค) ดำเนินกิจกรรมของคุณตามข้อกำหนดและข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ง) ไม่ใช้บริการหรือ Sites เพื่อหลอกลวงบุคคลหรือกิจการใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการขายสินค้าที่ถูกขโมยการใช้บัตรเครดิต / เดบิตที่ถูกขโมย)
 • จ) ไม่แอบอ้างบุคคลใดหรือนิติบุคคลบิดเบือนความจริงหรือความร่วมมือของท่านกับบุคคลหรือกิจการใด ๆ
 • ฉ) ไม่สแปมหรือฟิชชิ่ง
 • ช) ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิ่งที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง,ฯลฯ ) หรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • ซ) ไม่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการคัดลอกทำซ้ำใช้หรือใช้ประโยชน์ไดเรกทอรีต่างๆฐานข้อมูลและรายชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 357maelai.co
 • ฌ) ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์และรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำลาย, รบกวน, intercepting หรือ expropriating ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล;
 • ญ) ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ ที่จะทำลายความสมบูรณ์ของข้อมูลระบบหรือเครือข่ายที่ 357maelai.co และ / หรือผู้ใช้ไซต์ใด ๆ ที่ใช้โดยไซต์หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลระบบหรือเครือข่ายเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ฎ) ไม่ใช่และไม่เป็นกรรมการ (s) เจ้าหน้าที่ (s) ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บริษัท ในเครือและเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีการจัดตั้งหรือดำเนินกิจการไม่ได้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการฉ้อฉลใด ๆ ของรัฐบาลหน่วยงานระหว่างประเทศหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ และ
 • ฏ) ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อ 357maelai.co หรือ บริษัท ในเครือของเรา

5.7 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการและบัญชีสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมที่เหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของร้าน 357 แม่หล่าย

5.8 หากสมาชิกให้ผู้ตัดสินทางธุรกิจสมาชิกจะแสดง, รับประกันและยินยอมให้คุณได้รับอนุมัติยินยอมและสละสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดจากคู่ค้าและ บริษัท ร่วมของคุณเพื่อ

 • (ก) ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินทางธุรกิจของคุณ
 • (ข) โพสต์และเผยแพร่รายละเอียดและข้อมูลการติดต่อจดหมายอ้างอิงและข้อคิดเห็นในนามของตน และ
 • (ค) บุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้ตัดสินธุรกิจดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องหรือแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับตัวคุณ คุณรับรองและยอมรับว่าจดหมายและความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องและบุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้ตัดสินธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

5.9 สมาชิกตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด, วัสดุและการอนุมัติและให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการให้บริการของร้าน 357 แม่หล่าย ในการประเมินว่าสมาชิกได้ละเมิดข้อกำหนดและ / หรือจัดการเรื่องร้องเรียนต่อสมาชิกหรือไม่ หากสมาชิกไม่สามารถทำเช่นนั้นส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือระงับหรือยุติการให้บริการใด ๆ 357maelai.co ไม่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการให้บริการที่เกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชะลอการระงับหรือการบอกเลิกดังกล่าว

5.10 ยอมรับและยอมรับว่า ร้าน 357 แม่หล่าย จะไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการใด ๆ เหนือเนื้อหาของข้อความหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่สร้างขึ้นได้หรือเข้าถึงได้ผ่านทางบริการหรือ Sites 357maelai.co ไม่รับรอง, ยืนยันหรือรับรองเนื้อหาของข้อคิดเห็นใด ๆ หรือข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกทำขึ้น สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารของตน แต่เพียงผู้เดียวและอาจต้องรับผิดทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาความคิดเห็นหรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ

5.11 ยอมรับข้อตกลงและยอมรับว่าบริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจและตัวแทนของ บริษัท เพื่อการใช้งานทางธุรกิจเท่านั้นไม่ใช่สำหรับผู้บริโภคแต่ละรายหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัว

5.12 สมาชิกยอมรับและยอมรับว่าสมาชิกแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เว็บไซต์และบริการทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกัน

 

6. การละเมิดโดยสมาชิก

6.1 357maelai.co สงวนสิทธิ์ในการดุลพินิจของเราในการลบ, แก้ไขหรือปฏิเสธเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งไปโพสต์หรือแสดงในไซต์ที่เราเชื่อว่าผิดกฎหมายฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจทำให้ 357maelai.co หรือ บริษัท ในเครือของเราสามารถรับผิดหรือพบว่าไม่เหมาะสมในความเห็นของ 357maelai.co

6.2 หากสมาชิกรายใดละเมิดข้อกำหนดใด ๆ หรือถ้าทางร้าน 357 แม่หล่าย  มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าสมาชิกละเมิดข้อกำหนดใด ๆ 357maelai.co มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควรรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

 • (ก) ระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกและทั้งหมด บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวโดย 357maelai.co โดยพิจารณาตามดุลพินิจ;
 • (ข) จำกัด การปรับลดรุ่นระงับหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกการเข้าถึงหรือการใช้บริการใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 • (ค) นำรายชื่อผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาผู้ใช้อื่น ๆ ที่สมาชิกได้ส่ง, โพสต์หรือแสดง, หรือกำหนดข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนรายชื่อผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่สมาชิกสามารถโพสต์หรือแสดงผลได้
 • (ง) การกำหนดข้อ จำกัด อื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะหรือฟังก์ชันใด ๆ ของบริการของสมาชิกในการใช้บริการใด ๆ เนื่องจาก 357maelai.co อาจพิจารณาตามความเห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว และ
 • (จ) การดำเนินการแก้ไขอื่น ๆ การลงโทษหรือการลงโทษอย่าง ร้าน 357 แม่หล่าย อาจเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

6.3 โดยไม่มีการจำกัดความทั่วไปของบทบัญญัติของข้อกำหนดสมาชิกจะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ก) เมื่อมีการร้องเรียนหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามทางร้าน 357 แม่หล่าย มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกดังกล่าวได้ทำสัญญาของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างจงใจหรือไม่ปฏิบัติอย่างเป็นสาระสำคัญซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการที่สมาชิกไม่สามารถส่งมอบสิ่งของที่สั่งซื้อโดยบุคคลที่สามดังกล่าวหลังจากได้รับราคาซื้อหรือกรณีที่สินค้าที่สมาชิกจัดส่งอย่างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำอธิบายที่ระบุไว้ในสัญญาของคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าว
 • ข) 357maelai.co มีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าสมาชิกดังกล่าวได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือข้อมูลปลอมหรือข้อมูลที่ผิดพลาดอื่น ๆ ในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง,
 • ค) ร้าน 357 แม่หล่าย มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกไม่เป็นปัจจุบันหรือครบถ้วนหรือไม่เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดหรือ
 • ง) 357maelai.co เชื่อว่าการกระทำของสมาชิกอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรือความรับผิดตามกฎหมายต่อ 357maelai.co หรือ บริษัท ในเครือหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ

6.4 ร้าน 357 แม่หล่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานรัฐบาลผู้สืบสวนภาคเอกชนและ / หรือบุคคลที่สามที่ได้รับบาดเจ็บในการสืบสวนการกระทำผิดทางอาญาหรือทางแพ่งที่ต้องสงสัย นอกจากนี้ 357maelai.co อาจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อของสมาชิกหากได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบุคคลที่สามที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นผลมาจากหมายศาลหรือการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ 357maelai.co จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและสมาชิกตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ หรืออ้างสิทธิ์ต่อ 357maelai.co สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6.5 หากสมาชิกละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข ของร้าน 357 แม่หล่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่บันทึกการละเมิดดังกล่าวใน Sites หากการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือหลอกลวง 357maelai.co ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยบันทึกการละเมิดดังกล่าวต่อ บริษัท ในเครือของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง บริษัททางการเงิน เช่น PayPal, PromptPay, True Money Wallet และ Rabbit Line Pay, เป็นต้น และทางร้าน 357 แม่หล่าย อาจกำหนดข้อ จำกัด ในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการที่ บริษัท สมาชิกดังกล่าวให้แก่สมาชิกดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและเผยแพร่บันทึกเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงของสมาชิกในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย หรือควบคุมโดย บริษัท ในเครือดังกล่าวของ 357maelai.co

6.6 357maelai.co อาจกำหนดข้อจำกัด หรือระงับการใช้บริการหรือ Sites ของสมาชิกโดยไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกหาก 357maelai.co ได้รับแจ้งว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงหรือข้อตกลงใด ๆ บริษัท ในเครือของ 357maelai.co รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง บริษัททางการเงิน และบริษัทที่ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท เช่น Google, Yahoo! และการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือหลอกลวง 357maelai.co มีสิทธิ์เผยแพร่บันทึกการละเมิดดังกล่าวใน Sites 357maelai.co จะไม่ต้องตรวจสอบการละเมิดดังกล่าวหรือขอการยืนยันจากสมาชิก

6.7 สมาชิกแต่ละคนตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ร้าน 357 แม่หล่าย (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามเกณฑ์การค้ำประกันเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการส่งโพสต์หรือการแสดงผลของคุณ เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ จากการใช้ไซต์หรือบริการของคุณ,หรือจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนด

6.8 สมาชิกแต่ละรายยอมรับว่า 357maelai.co ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับเนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์รวมถึงการหลอกลวงไม่จริงหยาบคายไม่ถูกต้องหมิ่นประมาทและไม่เป็นธรรม, วัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายและความเสี่ยงต่อความเสียหายจากวัสดุดังกล่าวจะอยู่กับสมาชิกทุกคน 357maelai.co ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่สมาชิกจะต้องได้รับการชดใช้ซึ่งในกรณีที่สมาชิกจะร่วมมือกับร้าน 357 แม่หล่าย ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่ใด ๆ

 

7. รายการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

7.1 ผ่าน Sites, 357maelai.co ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ 357maelai.co ยังมีแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมบนเว็บแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมาชิกเพื่อวาง,
สรุปจัดการและปฏิบัติตามคำสั่งสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ภายในเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงการทำธุรกรรมของ 357maelai.co อย่างไรก็ตามสำหรับบริการใด ๆ 357maelai.co ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ขายหรือผู้ซื้อในธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง อาลีบาบา
com ไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดชอบต่อคุณภาพความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายหรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายบนไซต์หรือความสามารถของผู้ขายในการขายหรือความสามารถของผู้ซื้อในการซื้อให้สมบูรณ์ .

7.2 ผู้ใช้บริการได้รับทราบว่าอาจมีความเสี่ยงในการติดต่อกับบุคคลที่กระทำการเท็จ 357maelai.co ใช้เทคนิคต่างๆในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้จ่ายของเราให้แก่เราเมื่อลงทะเบียนเพื่อรับบริการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินบน Sites อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตรวจสอบผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องยาก
357maelai.co ไม่สามารถและไม่ยืนยันข้อมูลเฉพาะตัวที่ผู้ใช้แต่ละคนอ้างถึง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสมาชิกที่จ่ายเงิน) เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการต่างๆรวมทั้งสามัญสำนึกในการประเมินว่าคุณกำลังติดต่อกับใคร

7.3 ผู้ใช้แต่ละรายยอมรับว่ายอมรับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการซื้อและขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Sites หรือ Services,
และถือว่าเป็นความเสี่ยงของความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายหลังใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมโดยใช้ไซต์ ความเสี่ยงดังกล่าวจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการแสดงสินค้าและบริการที่ไม่ถูกต้องแผนการหลอกลวงคุณภาพที่ไม่น่าพอใจ
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือเป็นอันตรายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายความล่าช้าหรือผิดนัดในการส่งมอบหรือการชำระเงินค่าใช้จ่ายผิดพลาดที่ผิดพลาดการละเมิดการรับประกันการผิดสัญญาและอุบัติเหตุจากการขนส่ง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิตการนำเข้าส่งออกแจกจ่ายนำเสนอแสดงการขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงในไซต์อาจละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันของบุคคลที่สาม สิทธิมนุษยชน
หรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าพวกเขามีสิทธิที่จะป้องกันหรือชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับการยืนยันสิทธิข้อเรียกร้องหรือการเรียกร้องสิทธิโดยผู้เรียกร้องสิทธิบุคคลที่สาม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้บริโภค, ผู้ซื้อรายอื่น,
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้อื่นที่อ้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากผู้ใช้ไซต์ในตอนแรกซึ่งเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมการซื้อและขายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์อาจประสบความเสียหายและ / หรือยืนยันข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเรียกว่า “ความเสี่ยงในการทำรายการ” ผู้ใช้แต่ละคนยอมรับว่าอาลีบาบาจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายความรับผิดค่าใช้จ่ายอันตรายความไม่สะดวกการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมใด ๆ

7.4 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านหรือจากการใช้ไซต์หรือบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินผลตอบแทนการรับประกันการจัดส่งการประกันภัยค่าธรรมเนียม, ภาษีชื่อใบอนุญาตค่าปรับใบอนุญาตการจัดการการขนส่งและการเก็บรักษา

7.5 ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดตามที่ 357maelai.co จะมีเหตุผลอันสมควรในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่กระทำผ่านหรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการ 357maelai.co มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใด ๆ หากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นได้

7.6 ในกรณีที่ผู้ใช้รายใดมีข้อพิพาทกับคู่กรณีใด ๆ ในการทำธุรกรรมผู้ใช้ดังกล่าวยินยอมที่จะปลดปล่อยและชดใช้ค่าเสียหายแก่ 357maelai.co (และตัวแทน บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเรา) จากการเรียกร้องความต้องการการดำเนินการการดำเนินคดี, ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่เกิดขึ้นจริง,ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายบริการที่ 357maelai.co จัดให้โดยหรือผ่านเว็บไซต์จะได้รับ “ตามสภาพ”, “เท่าที่มี” และ “พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งหมด” และ 357maelai.co โดยชัดแจ้งปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันคุณภาพเงื่อนไขความทนทานประสิทธิภาพการทำงานความถูกต้องความน่าเชื่อถือความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การรับประกันดังกล่าวการรับรองสถานภาพและสิ่งที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดจะถูกแยกออกจากกันในที่นี้

8.2 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย 357maelai.co ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องความมีเสถียรภาพความคงทนความสมบูรณ์หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ 357maelai.co ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการผลิต, การนำเข้า, การส่งออก, การกระจาย, การเสนอขายการขายการขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดจำหน่ายหรือแสดงบนเว็บไซต์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และ 357maelai.co ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เสนอหรือแสดงบนเว็บไซต์

8.3 เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านเว็บไซต์จะกระทำโดยดุลพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละคนและผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ของ 357maelai.co หรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับจากผู้ใช้ใด ๆ จาก 357maelai.co หรือผ่านทางหรือจากเว็บไซต์จะต้องสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนี้

8.4 ไซต์อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้โดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องมี 357maelai.co และ บริษัท ในเครือของเราต้องรับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

8.5 ผู้ใช้แต่ละรายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและบันทึก 357maelai.co บริษัท ในเครือกรรมการ, เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา, จากการสูญเสียและการเรียกร้อง,
(รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามเกณฑ์การค้ำประกันเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ไซต์หรือบริการของผู้ใช้ดังกล่าว (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการแสดงข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวบน Sites) หรือจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนด ผู้ใช้แต่ละคนขอเพิ่มเติมตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและบันทึก 357maelai.co (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามเกณฑ์การค้ำประกันเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้ละเมิดต่อการรับรองและการรับประกันใด ๆ ที่ทำโดยผู้ใช้ต่อ 357maelai.co รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่ระบุไว้ในข้อ 5

8.6 ผู้ใช้บริการแต่ละรายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและบันทึก 357maelai.co บริษัท ในเครือกรรมการ, เจ้าหน้าที่และพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความเสียหายการเรียกร้องความรับผิด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากค่าสินไหมทดแทนเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรง หรือทางอ้อม,
อันเป็นผลมาจากการเรียกร้องใด ๆ ที่อ้างสิทธิ์โดยบุคคลที่อ้างถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอหรือแสดงบนไซต์ ผู้ใช้แต่ละรายตกลงที่จะยอมรับว่า 357maelai.co ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้อื่นรวมถึงการหมิ่นประมาท, วัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายและความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัสดุดังกล่าวจะอยู่กับผู้ใช้แต่ละราย 357maelai.co ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่เป็นไปตามการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องร่วมมือกับ 357maelai.co ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่ใด ๆ

8.7 357maelai.co จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางตรงทางอ้อมการลงโทษความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรหรือการออมการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญหายของข้อมูล) สัญญา, ประมาท, ละเมิด,
ส่วนได้เสียหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ก) การใช้หรือไม่สามารถใช้ไซต์หรือบริการ
 • ข) ข้อบกพร่องใด ๆ ในสินค้าตัวอย่างข้อมูลข้อมูลหรือบริการที่ซื้อหรือได้รับจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามรายอื่นผ่านเว็บไซต์
 • ค) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องที่ผู้ผลิตผลิตนำเข้าส่งออกแจกเสนอเสนอซื้อขายและ / หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงในไซต์อาจละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิด สิทธิของบุคคลที่สาม หรือการเรียกร้องโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าพวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันหรือชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับการยืนยันสิทธิข้อเรียกร้องหรือการเรียกร้องสิทธิโดยผู้เรียกร้องสิทธิบุคคลที่สาม
 • ง) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามในข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ใด ๆ
 • จ) แถลงการณ์หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ หรือ
 • ฉ) เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการที่เกิดขึ้นรวมถึงความประมาท

8.8 แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ข้างต้นความรับผิดรวมของ 357maelai.co พนักงานพนักงานตัวแทน บริษัท ในเครือตัวแทนหรือบุคคลที่กระทำการในนามของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการในช่วงปีปฏิทินใด ๆ จะ จำกัด ให้มากกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายให้กับ 357maelai.co หรือ บริษัท ในเครือของเราในระหว่างปีปฏิทินและ (ข) จำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ประโยคก่อนหน้านี้จะไม่ขัดขวางความต้องการโดยผู้ใช้เพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์หรือบริการจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดเหตุแห่งการกระทำหรือระยะเวลาที่ยาวขึ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับข้อกำหนดในการใช้งานนี้

8.9 ข้อ จำกัด และการยกเว้นความรับผิดต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและจะใช้บังคับได้หรือไม่ 357maelai.co ได้รับคำแนะนำหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าวขึ้น

9. เหตุสุดวิสัย

9.1 357maelai.co ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวหรือความขัดข้องใด ๆ ของเนื้อหาหรือบริการที่จัดส่งผ่านเว็บไซต์ที่เกิดจากการกระทำโดยธรรมชาติทั้งกำลังหรือสาเหตุนอกเหนือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเราซึ่งรวมถึง แต่ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมหรืออื่น ๆ ความล้มเหลวของอุปกรณ์, การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุไฟไหม้น้ำท่วมพายุการระเบิดการกระทำของพระเจ้าสงครามการกระทำของรัฐบาลคำสั่งของศาลหรือศาลในประเทศหรือต่างประเทศหรือศาล – ประสิทธิภาพของบุคคลที่สาม

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 357maelai.co เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสิทธิ์และส่วนได้เสียทั้งหมดในไซต์และเนื้อหาของไซต์ ไซต์และเนื้อหาไซต์นำความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกและกฎหมายอื่น ๆ ชื่อทั้งหมด, การเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในไซต์และเนื้อหาไซต์จะยังคงอยู่กับ 357maelai.co บริษัท ในเครือหรือผู้ให้อนุญาตเนื้อหาไซต์ของเราแล้วแต่กรณี ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดหรือโดย 357maelai.co

10.2 “ร้าน 357 แม่หล่าย”, “357maelai.co”, และไอคอนและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ 357maelai.co และไอคอนและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ 357maelai.co , ในเขตอำนาจศาลต่างๆและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิทธิอื่น ๆ การทำสำเนาการดัดแปลงใช้หรือตีพิมพ์เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

10.3 357maelai.co อาจมีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (เช่นผู้ให้บริการการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง) คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ , เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาดังกล่าว

11. คำบอกกล่าว

11.1 ประกาศทางกฎหมายทั้งหมดหรือข้อเรียกร้องใด ๆ หรือใน 357maelai.co จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึง 357maelai.co เป็นการส่วนตัวโดยทางไปรษณีย์จดหมายรับรองหรือโทรสารไปยังหน่วยงานและที่อยู่ดังต่อไปนี้:

ที่อยู่ ร้าน 357 แม่หล่าย

357 หมู่ 2 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ประเทศไทย

คำบอกกล่าวจะมีผลเมื่อ 357maelai.co ได้รับทราบตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น

11.2 ประกาศทางกฎหมายหรือข้อเรียกร้องใด ๆ หรือต่อผู้ใช้จะมีผลถ้าส่งมอบด้วยตนเองส่งทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรองโดยทางโทรสารหรืออีเมลไปยังการติดต่อทางโทรสารหรือที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้แจ้งไว้กับ 357maelai.co หรือโดยการโพสต์ประกาศดังกล่าวหรือเรียกร้องในพื้นที่ของ Sites ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสาธารณชน จะถือว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้รับคำบอกกล่าวแก่ผู้ใช้หากและเมื่อไร

 • a) 357maelai.co สามารถแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกส่งไปยังผู้ใช้ดังกล่าวหรือ
 • b) ทันทีที่ 357maelai.co โพสต์ประกาศดังกล่าวในพื้นที่ของ Sites ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสาธารณะ

11.3 คุณตกลงว่าข้อตกลงข้อบอกความต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ 357maelai.co ส่งถึงคุณโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าการสื่อสารดังกล่าวต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

12. บทบัญญัติทั่วไป

12.1 ภายใต้ข้อตกลงเพิ่มเติมข้อกำหนดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและอาลีบาบาในส่วนที่เกี่ยวกับและควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณโดยจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อตกลงทางวาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันในเอกสารนี้

12.2 357maelai.co และคุณเป็นผู้รับเหมาอิสระและไม่มีหน่วยงาน, ห้างหุ้นส่วน, กิจการร่วมค้านายจ้างลูกจ้างหรือความสัมพันธ์ของแฟรนไชส์ ​​- แฟรนไชส์มีวัตถุประสงค์หรือสร้างขึ้นตามข้อกำหนด

12.3 หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบและบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และบังคับใช้

12.4 หัวเรื่องมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและในทางไม่ระบุ, ขีด จำกัด ตีความหรืออธิบายขอบเขตหรือขอบเขตของส่วนดังกล่าว

12.5 การที่ 357maelai.co ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรือความล้มเหลวในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ของ 357maelai.co ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดต่อไปหรือที่คล้ายคลึงกัน

12.6 357maelai.co (รวมถึงสิทธิชื่อเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์และพันธกรณีและข้อผูกพันของเราในข้อกำหนดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (รวมทั้ง บริษัท ในเครือของ 357maelai.co) คุณไม่สามารถมอบหมายในข้อตกลงนี้ได้ ทั้งหมดหรือบางส่วนข้อตกลงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ