นโยบายทั้งหมดของร้าน

นโยบายทั้งหมดของร้านอย่างย่อ

Buyer Protection สิทธิของการป้องกันผู้ซื้อ

เมื่อลูกค้าได้ทำการ สั่งซื้อ พร้อมชำระเงินให้กับทางร้าน 357 แม่หล่าย (Mae Lai) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว0

ลูกค้าจะได้รับสิทธิการคุ้มครองจากร้าน 357 แม่หล่าย (Mae Lai) หรือเรียกว่า Buyer Protection ทันที

คุณลูกค้าจะได้รับการคุ้มครอง ในกรณี:
·รายการที่คุณลูกค้าสั่งซื้อไม่ถึงภายในระยะเวลาที่สัญญาโดยผู้ขาย
·รายการที่คุณลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้
·รายการที่คุณลูกค้าได้รับซึ่งมั่นใจได้ว่าของจริงเป็นของปลอม

ซึ่งทางร้านจะดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้คุณลูกค้า และ การันตีที่จะรับผิดชอบในเรื่องการคืนเงินให้คุณลูกค้า เต็มจำนวน

 

การขอรับเงินคืนโดยการขอเปิดขอพิพาษ

เรื่องนี้ ทางร้านจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อไปยังโรงงานของผู้ผลิตเพื่อทำการเปิดข้อพิพาท และดำเนินการคืนเงินให้แก่บัญชีของลูกค้าโดยตรง  หากคุณลูกค้าสงสัยว่า คุณลูกค้าจะได้รับเงินคืน ให้ดูจากตารางด่านล่างนี้ ประกอบ

 

กฏระเบียบสำหรับผู้ซื้อ

 1. การกรรโชกข้อมูล Feedback
  กรุณาอย่าใช้ระบบข้อเสนอแนะ รูปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดคือการกรรโชก คำติชม ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถข่มขู่ หรือที่จะทิ้งความคิดเห็นเชิงลบต่อผู้ขาย เนื่องจาก

  1. ผู้ขายไม่ได้เป็นคนผลิตและสินค้าบางตัวต้องสั่งตรงถึงจากคลังสินค้า
  2. สินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงกับคำอธิบายของรายการต้นฉบับหรือราคาซื้อ
  3. การคืนเงิน การคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรายชื่อผลิตภัณฑ์เดิม
  4. ส่วนที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ

หากท่านลูกค้ามีปัญหาในการทำธุรกรรม คุณควรร่วมงานกับผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ มิฉะนั้นอาจมีการลบความคิดเห็นของคุณออกและคุณอาจต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หลายรูปแบบ รวมถึงข้อจำกัด ในการซื้อสิทธิพิเศษและการระงับหรือการสิ้นสุดบัญชีของคุณ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายธนันชัย ศิริกิจภิญโญกุล

เจ้าของร้าน 357 แม่หล่าย (Mae Lai)