ติดต่อเรา


 

 

ชื่อร้าน : 357 แม่หล่าย (Mae Lai)

ที่อยู่ : 357 หมู่ 2 ต. แม่หล่าย

อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000

โทรศัพท์ : (065) 782-9659

email: 357maelai@gmail.com